Home / Apps & Games / Apps For PC / Thanh niên Việt Nam Online PC (Windows / MAC)

Thanh niên Việt Nam Online PC (Windows / MAC)

Thanh niên Việt Nam Online PC (Windows / MAC)

Thanh niên Việt Nam is a News & Magazines App, Download Thanh niên Việt Nam For PC from the direct download link on PC Grim.

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Mi…….

Official link: Thanh niên Việt Nam (Google Play Store)


Screenshots / Thanh niên Việt Nam For PC

Thanh niên Việt Nam for pc Thanh niên Việt Nam


App Info / Thanh niên Việt Nam Online

Name: Thanh niên Việt Nam
Category: News & Magazines App
Last Updated: December 30, 2020
App Version: 135M
Developer: VNPT MEDIA
File Formate: Apk
Required Android Version: 500,000+
Total Installs: 135M
Google Play Rating: 3.0


Download / Install Thanh niên Việt Nam on PC

To download and install Thanh niên Việt Nam for PC, you will need to download Bluestack emulator for PC. You can just download it on its official website or follow the link below to our step by step guide on ‘How to download and install Bluestacks and Run Android Apps on it’. After that, all you have to is follow the steps.

Click Here>> Download Bluestacks for PC

  1. Open Bluestack and search Thanh niên Việt Nam on the search Bar.
  2. Click on Thanh niên Việt Nam and start downloading the app on Bluestack Emulator.
  3. It will take just a few minutes to download Thanh niên Việt Nam.
  4. That’s it you can find Thanh niên Việt Nam on your Bluestack Home screen.

That’s All for the Thanh niên Việt Nam on PC, Stay tuned on PC Grim for more Latest Apps & Games for PC.

About admin

Check Also

Talking Cat Emma – My Ballerina Online PC (Windows / MAC)

Talking Cat Emma – My Ballerina is a Casual Game, Download Talking Cat Emma – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *